I den här sekretesspolicyn beskrivs våra aktuella regler och rutiner för personuppgifter som vi samlar in från dig, direkt och/eller via webbplatsen. Inom ramen för den här sekretesspolicyn syftar ”vi”, ”oss” och ”vår(t)” på LEO Pharma A/S.

När du anmäler dig till tjänsten ctrl via den här webbplatsen ger du oss uttryckligen tillstånd att samla in och använda dina uppgifter enligt den här sekretesspolicy.

Innan du skickar in några uppgifter via den här webbplatsen måste du läsa igenom sekretesspolicyn och nedanstående samtyckesblankett och uttryckligen ge oss tillstånd att använda dina personuppgifter i enlighet med sekretesspolicyn och samtyckesblanketten.

Personuppgifter är sådan information som gör att det går att identifiera dig personligen, som ditt namn, födelsedatum, information om din hälsa, din e-postadress eller postadress och telefonnummer.

Datasekretess – hur vi använder dina personuppgifter

Personuppgifter som samlas in via vår webbplats behandlas som konfidentiella och används endast för de syften som anges i den här sekretesspolicyn och i samtyckesblanketten.

Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att:

 • Administrera webbplatsen och vår verksamhet, till exempel genom statistiska analyser
 • Göra det möjligt för dig att använda tjänsterna på webbplatsen
 • Göra personliga anpassningar och hjälpa dig under ditt besök på webbplatsen, ta hand om dina kommentarer och svara på dina frågor
 • Kontakta dig via e-post
 • Genomföra enkäter, studier och utvärderingar 
 • Ta reda på mer om vilka som använder webbplatsen och deras behov och intresseområden för att kunna göra ytterligare förbättringar 
 • Följa relevanta lagar, förordningar och etiska regler.
 • Vi kan även använda uppgifterna för de övriga syften som du har godkänt.

Datasekretess – hur vi skyddar dina personuppgifter

För att skydda informationen mot obehöriga och se till att den är och används korrekt har vi infört rutiner för såväl fysisk som elektronisk hantering, så att den information vi samlar in via webben förvaras säkert.

De anställda som har tillgång till personuppgifter har fått utbildning i hur sådana uppgifter ska hanteras på rätt sätt enligt våra säkerhetsprotokoll och höga sekretesstandarder. Även om vi aldrig kan garantera att inga uppgifter går förlorade, missbrukas, når ut till obehöriga, ändras eller förstörs, så vidtar vi lämpliga åtgärder för att förhindra alla sådana incidenter. Du intygar att du har förstått och godkänner att dina personuppgifter kommer att göras tillgängliga för:

 • LEO Pharma A/S och alla övriga företag inom LEO-koncernen
 • Externa leverantörer som tillhandahåller teknisk support (t.ex. hostingtjänster) 
 • Externa leverantörer som hjälper företagen inom LEO Pharma-koncernen på olika sätt, eller för att skicka meddelanden till dig
 • Eventuella köpare eller förmånstagare till ett LEO Pharma-företag som hanterar dina personuppgifter i enlighet med den här sekretesspolicyn 
 • Eventuella statliga myndigheter, förvaltningsmyndigheter, rättsliga myndigheter eller tillsynsmyndigheter för att samarbeta med dessa i samband med rättsliga förfaranden och utredningar eller för att följa eventuella lag- eller myndighetskrav

Du är införstådd med att dessa mottagare kan befinna sig i länder utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), däribland USA, som kanske inte har dataskyddslagar som motsvarar de europeiska.

Datasekretess – dina rättigheter och skyldigheter

Du kan begära att vi eller våra underleverantörer ska göra följande: 

 • Informera dig om vilka av dina personuppgifter som bearbetas och för vilka syften, vilken kategori av mottagare som har fått uppgifterna samt om möjligt källan till uppgifterna
 • Rätta, radera eller spärra uppgifter som vi eller våra underleverantörer har om dig om uppgifterna skulle visa sig vara felaktiga eller missvisande 
 • Om du har valt att ta emot information från oss, i form av till exempel nyhetsbrev, och inte längre vill ha sådana utskick kan du enkelt avbeställa dem genom att skicka ett mejl till adressen som står sist i den här sekretesspolicyn.

Om de personuppgifter som vi eller våra underleverantörer har om dig skulle ändras ber vi dig att informera oss snarast möjligt så att vi kan uppdatera våra register.

Registeransvarig

Registeransvarig för denna webbplats är LEO Pharma A/S.

Frågor

Om du har frågor om vår sekretesspolicy eller om hur vi använder dina personuppgifter, eller om du vill använda dig av någon av dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen, ber vi dig att kontakta personuppgiftsansvarig på LEO Pharma A/S:

E-post: dataprivacy@leo-pharma.com

Telefon: +45 4494 5888

Adress: Industriparken 55, DK - 2750 Ballerup, Danmark

BILAGA 1: SAMTYCKESBLANKETT

Vi förstår att du värnar om din integritet, och därför gör vi allt vi kan för att skydda dina personuppgifter och se till att de är korrekta och behandlas med sekretess.

Insamling och bearbetning av personuppgifter vid användning av tjänsten ctrl

Om du anmäler dig till tjänsten ctrl så intygar du härmed att du förstår och godkänner att LEO Pharma A/S och eventuella dotterbolag inom LEO Pharma-koncernen får rätt att samla in, bearbeta och använda dina personuppgifter enligt beskrivning i den här samtyckesblanketten och sekretesspolicyn. Detta innefattar bland annat följande personuppgifter (så kallade patientstöduppgifter):

 • Dina kontaktuppgifter, inklusive namn och e-postadress
 • Uppgifter om din behandling, inklusive startdatum

Ctrl-databasen kommer att ligga centralt hos LEO Pharma A/S via en tjänsteleverantör i Danmark. I framtiden kan vi komma att förvara uppgifterna hos något annat företag inom LEO Pharma-koncernen eller någon annan tjänsteleverantör. Patientstöduppgifterna kommer att bearbetas för följande syften:

 • För att tillhandahålla patientstödtjänster enligt de individuella profilerna som bygger på inmatade uppgifter som bearbetas via en algoritm, samt för att kontakta dig 
 • För att ge återkoppling till vårdpersonal, föreningar och andra parter inom sjukvården 
 • För att förbättra ctrl-tjänsten vad gäller funktionalitet, innehåll och innovation
 • För att rapportera biverkningar till företag inom LEO Pharma-koncernen samt till läkemedelsmyndigheter via avidentifierade uppgifter

Vi kan komma att kontakta dig via e-post angående våra patientstödtjänster. Du kan också då och då få information om produkter och tjänster från LEO Pharma via e-post, sms eller andra elektroniska kommunikationssätt. Du samtycker till att ta emot sådana meddelanden och är införstådd med att vi kan komma att ta hjälp av externa tjänsteleverantörer för sådan kommunikation, samt att standardavgifter för sms och data kan tillkomma.

Frågor och kommentarer

Du kan använda alla formulär och kommentarsfält som finns på webbplatsen. Alla kommentarer och frågor modereras av LEO Pharma. Genom att skicka in en kommentar eller ett formulär ger du LEO Pharma tillstånd att kontakta dig om innehållet i kommentaren. Om du ger ditt skriftliga godkännande (kan även vara via e-post) ger du även LEO Pharma tillstånd att ändra, redigera, korta ner, lyfta fram och/eller publicera din kommentar på nytt med hänvisning till dig, eller anonymt om du begär det.

Överföring av patientstöduppgifter

Du intygar att du har förstått och godkänner att dina patientstöduppgifter kan göras tillgängliga för: 

 • LEO Pharma A/S och alla övriga företag inom LEO-koncernen 
 • Externa leverantörer som tillhandahåller teknisk support (t.ex. hostingtjänster) för ctrl-databasen
 • Externa leverantörer som hjälper företagen inom LEO Pharma-koncernen med underhåll och utveckling av ctrl-tjänsten och dess plattform, eller för att skicka meddelanden till dig
 • Eventuella köpare eller förmånstagare till ett LEO Pharma-företag som hanterar patientstöduppgifterna i enlighet med den här samtyckesblanketten
 • Eventuella statliga myndigheter, förvaltningsmyndigheter, rättsliga myndigheter eller tillsynsmyndigheter för att samarbeta med dessa i samband med rättsliga förfaranden och utredningar eller för att följa eventuella lag- eller myndighetskrav

Du är införstådd med att dessa mottagare kan befinna sig i länder utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), däribland USA, som kanske inte har dataskyddslagar som motsvarar de europeiska. 

Du hittar en lista över alla företag inom LEO Pharma-koncernen och deras kontaktuppgifter på www.leo-pharma.com. Gå gärna in och titta på sidan regelbundet.

Information om och rättning, radering eller spärrning av personuppgifter/indragning av samtycke

Det är helt frivilligt för dig att lämna ut dina patientstöduppgifter. Om du inte vill ge oss dina patientstöduppgifter kan det innebära att vi inte kan förse dig med en personligt anpassad patientstödtjänst.

Du kan när som helst begära att få tillgång till den information som vi har om dig. Du har också rätt att när som helst kräva att dina patientstöduppgifter ska rättas, raderas eller spärras i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Slutligen kan du också när som helst dra tillbaka ditt samtycke till framtida användning av uppgifterna utan att behöva uppge något skäl. Vi tar inte ut några kostnader eller avgifter för att ge dig tillgång till eller rätta, radera eller spärra patientstöduppgifterna.

Om du har frågor om vår sekretesspolicy eller om hur vi använder dina patientstöduppgifter, eller om du vill använda dig av någon av dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen, ber vi dig att kontakta personuppgiftsansvarig på LEO Pharma A/S:

E-post: dataprivacy@leo-pharma.com
Telefon: +45 4494 5888
Adress: Industriparken 55, DK - 2750 Ballerup, Danmark

 

Är du säker? Klicka i så fall här: