In deze privacyverklaring worden onze huidige beleidsregels en procedures beschreven met betrekking tot persoonlijke gegevens over u die door ons worden verzameld, rechtstreeks vanaf en/of via de website. In dit Gegevensprivacybeleid wordt met 'ons/onze' en 'we/wij' LEO Pharma A/S bedoeld.

Wanneer u zich via deze website voor de ctrl-service registreert, geeft u ons expliciet toestemming om informatie te verzamelen en te gebruiken zoals uiteengezet in BIJLAGE I bij dit Privacybeleid.

Lees dit Privacybeleid en het Toestemmingsformulier hieronder voordat u informatie indient via deze website. U dient uw expliciete toestemming te geven voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met het Privacybeleid en het Toestemmingsformulier.

'Persoonlijke gegevens' verwijst naar informatie waarmee we u persoonlijk kunnen identificeren, zoals uw naam, geboortedatum, gezondheidsinformatie, e-mailadres of postadres en telefoonnummer.

Gegevensprivacy: gebruik van verzamelde persoonlijke gegevens over u

Persoonlijke gegevens die worden ingediend via onze website, worden vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt voor de doeleinden gespecificeerd in dit Privacybeleid en het Toestemmingsformulier.

We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken voor het volgende: 
• het beheren van de website en onze activiteiten, inclusief statistische analyses; 
• ervoor zorgen dat u de services kunt gebruiken die beschikbaar zijn op de website; 
• het aanpassen van uw website-ervaring aan uw persoonlijke voorkeuren, hulp bij het gebruik van de website, het afhandelen van uw opmerkingen en het beantwoorden van uw vragen; 
• contact met u opnemen via e-mail;
• het uitvoeren van enquêtes, onderzoeken en beoordelingen; 
• inzicht krijgen in wie de website gebruikt en beter begrijpen wat de behoeften en interesses van onze bezoekers en gebruikers zijn, met als doel de website te verbeteren; 
• voldoen aan de toepasselijke wetgeving, voorschriften of praktijkregels; 
• alle andere doeleinden waarvoor u toestemming hebt gegeven.

Gegevensprivacy: hoe worden uw persoonlijke gegevens beveiligd?

Om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw gegevens, de nauwkeurigheid van gegevens te waarborgen en een juist gebruik van de informatie te garanderen, hebben we enkele fysieke, elektronische en beleidsmatige procedures ingesteld om de informatie die we online verzamelen, veilig te stellen en te beschermen.

De werknemers die toegang hebben tot persoonlijke gegevens, zijn getraind in het correct omgaan met dergelijke gegevens en leven steeds onze beveiligingsprotocollen en strikte vertrouwelijkheidsnormen na. Hoewel we niet kunnen garanderen dat verlies, misbruik, onbevoegde openbaring, wijziging of vernietiging van gegevens niet plaatsvindt, nemen we gepaste maatregelen om dergelijke ongelukkige gebeurtenissen te voorkomen. U begrijpt en stemt er hierbij mee in dat uw persoonlijke gegevens toegankelijk zijn voor:

• LEO Pharma A/S en elk ander bedrijf in de LEO Pharma Group; 
• derden die technische ondersteuning bieden (zoals hostingservices); 
• externe serviceproviders die bedrijven in de LEO Pharma Group ondersteunen of om berichten naar u te sturen; 
• een voorgestelde rechtverkrijgende, overnemer of koper van een bedrijf in de LEO Pharma Group dat uw persoonlijke gegevens verwerkt in overeenstemming met dit Privacybeleid; 
• een overheids-, administratieve, gerechtelijke of regelgevende autoriteit om mee te werken aan gerechtelijke procedures, inlichtingen en onderzoeken door dergelijke autoriteiten, of om te voldoen aan wettelijke vereisten of voorschriften.

U begrijpt dat dergelijke ontvangers zich kunnen bevinden in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), waaronder de Verenigde Staten, die niet beschikken over wetten voor gegevensbescherming die vergelijkbaar zijn met die van de EER.

Gegevensprivacy: uw rechten en verantwoordelijkheden

U kunt ons of een derde, door ons geïnstrueerde partij het volgende vragen: 
• u informatie te verstrekken over de persoonlijke gegevens die over u worden verwerkt, het doel van de verwerking, de soorten ontvangers van de gegevens en alle beschikbare informatie over de bron van dergelijke gegevens; 
• persoonlijke gegevens te corrigeren, wissen of blokkeren die wij of een derde, door ons geïnstrueerde partij van u hebben als deze onnauwkeurig of misleidend blijken te zijn; 
• als u hebt aangegeven informatie van ons te willen ontvangen, zoals nieuwsbrieven, en geen verdere informatie wilt ontvangen, kunt u dit eenvoudig opzeggen door een e-mail te sturen naar het adres dat wordt vermeld aan het eind van dit Privacybeleid.

Als er iets is gewijzigd in de persoonlijke gegevens die wij of een derde, door ons geïnstrueerde partij, over u hebben, laat ons dit dan zo snel mogelijk weten, zodat we onze administratie actueel kunnen houden.

Gegevensbeheerders

LEO Pharma A/S is de gegevensbeheerder die verantwoordelijk is voor deze website.

Vragen

Als u vragen hebt over dit Privacybeleid, over hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken of wanneer u uw rechten op het gebied van gegevensbescherming wilt uitoefenen, neemt u dan contact op met de Chief Privacy Officer bij LEO Pharma A/S:

E-mail: dataprivacy@leo-pharma.com

Telefoon: +45 4494 5888

Adres: Industriparken 55, DK - 2750 Ballerup, Denemarken

BIJLAGE 1: TOESTEMMINGSFORMULIER

We begrijpen dat privacy belangrijk voor u is. Daarom zetten we ons volledig in voor het behoud van de privacy, beveiliging en nauwkeurigheid van uw persoonlijke gegevens

Gegevensverzameling en -verwerking voor deelname aan de ctrl-service

Als u zich registreert voor de diensten van ctrl, begrijpt u en stemt u er hierbij expliciet mee in dat LEO Pharma A/S en elke dochtermaatschappij in de LEO Pharma Group persoonlijke gegevens over u mag verzamelen, verwerken en gebruiken, zoals uiteengezet in dit toestemmingsformulier en het Privacybeleid. Dit omvat, maar is niet beperkt tot de volgende persoonlijke gegevens (de 'Patiëntondersteuningsgegevens'):

• uw contactgegevens, waaronder naam en e-mailadres; 
• uw behandelingsgegevens, waaronder de startdatum van uw behandeling.

De database van ctrl wordt centraal gehost door LEO Pharma A/S via een serviceprovider in Denemarken. In de toekomst kunnen we besluiten de gegevens te hosten bij een Leo Pharma Group-bedrijf of een andere serviceprovider. De Patiëntondersteuningsgegevens worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

• om patiënten ondersteunende services te bieden op basis van individuele profielen, die gebaseerd zijn op afzonderlijk ingevoerde gegevens verwerkt door een algoritme, en om contact met u op te nemen; 
• om feedback te geven aan zorgverleners, associaties en andere partijen in de gezondheidszorg; 
• om de service van ctrl te verbeteren wat betreft functionaliteit, inhoud en innovatie; 
• om ongunstige gegevens te rapporteren aan bedrijven in de LEO Pharma Group en regulerende instanties in de gezondheidszorg met gebruikmaking van anoniem gemaakte gegevens.

We kunnen u via e-mail berichten sturen over patiëntondersteuningsservices. We kunnen u ook af en toe via e-mail, sms of op andere elektronische wijze informatie sturen over LEO Pharma-producten en -services. U gaat akkoord met dergelijke informatieberichten. U begrijpt dat we gebruik kunnen maken van een serviceprovider voor het verzenden van dergelijke berichten naar u en dat hierbij de standaard tekst- en datakosten van toepassing kunnen zijn.

Opmerkingen en vragen

U kunt elk formulier of reactiesysteem gebruiken dat op de website wordt aangeboden. Alle opmerkingen en vragen worden gemodereerd door LEO Pharma. Wanneer u commentaar levert of een formulier indient, geeft u Leo Pharma toestemming om contact met u op te nemen over de inhoud van de opmerking. Als u schriftelijk toestemming geeft (waaronder per e-mail), geeft u Leo Pharma ook toestemming om uw inhoud aan te passen, te bewerken, in te korten, te markeren en/of te publiceren met vermelding van uw naam, of indien door u verzocht, te publiceren in anonieme vorm zonder dat u wordt vermeld.

Overdracht van patiëntondersteuningsgegevens

U begrijpt en stemt er hierbij expliciet mee in dat uw Patiëntondersteuningsgegevens toegankelijk gemaakt kunnen worden voor: 
• LEO Pharma A/S en elk ander bedrijf in de LEO Pharma Group; 
• derden die technische ondersteuning bieden (zoals hostingservices) met betrekking tot de database van ctrl; 
• externe serviceproviders die bedrijven in de LEO Pharma Group ondersteunen bij het onderhoud en de ontwikkeling van de ctrl-service en het platform, of om berichten naar u te sturen; 
• een voorgestelde rechtverkrijgende, overnemer of koper van een bedrijf in de LEO Pharma Group dat uw Patiëntondersteuningsgegevens verwerkt in overeenstemming met dit toestemmingsformulier; 
• een overheids-, administratieve, gerechtelijke of regelgevende autoriteit om mee te werken aan gerechtelijke procedures, inlichtingen en onderzoeken door dergelijke autoriteiten, of om te voldoen aan wettelijke vereisten of voorschriften.

U begrijpt dat dergelijke ontvangers zich kunnen bevinden in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), waaronder de Verenigde Staten, die niet beschikken over wetten voor gegevensbescherming die vergelijkbaar zijn met die van de EER.

Een overzicht van alle bedrijven in de LEO Pharma Group, inclusief adressen, kunt u vinden op www.leo-pharma.com. We vragen u regelmatig een kijkje te nemen op deze site.

Correctie, verwijdering of blokkering van persoonlijke gegevens / Intrekken van toestemming

De Patiëntondersteuningsgegevens worden op vrijwillige basis door u verstrekt. Wanneer u deze gegevens niet verstrekt, kunnen we u mogelijk niet voorzien van persoonlijke patiëntondersteuning.

U hebt het recht om op elk moment inzage te vragen in de informatie die wij over u hebben. U hebt ook op elk moment het recht om de correctie, verwijdering of blokkering te verzoeken van uw Patiëntondersteuningsgegevens in overeenstemming met de geldende wetgeving voor gegevensbescherming. Tot slot kunt u op elk gewenst moment uw toestemming voor de toekomst intrekken zonder dat u hiervoor een reden hoeft op te geven. We rekenen geen kosten u geen kosten aan voor toegang tot of de correctie, verwijdering of blokkering van Patiëntondersteuningsgegevens.

Als u vragen hebt over dit Gegevensprivacybeleid, over hoe we uw Patiëntondersteuningsgegevens gebruiken of wanneer u uw rechten op het gebied van gegevensbescherming wilt uitoefenen, neemt u dan contact op met de Chief Privacy Officer bij LEO Pharma A/S:

E-mail: dataprivacy@leo-pharma.com

Telefoon: +45 4494 5888

Adres: Industriparken 55, DK - 2750 Ballerup, Denemarken

Bent u zeker? Klik dan hier: