Tässä tietosuojaselosteessa kuvaillaan tämänhetkiset sääntömme ja käytäntömme, jotka koskevat sinulta suoraan ja/tai sivuston kautta kerättäviä henkilötietoja. Tässä tietosuojaselosteessa "me", "meitä" ja "meidän" tarkoittaa LEO Pharma A/S:ää.

Kun rekisteröidyt ctrl-palveluun tällä sivustolla, annat meille nimenomaisen luvan kerätä ja käyttää tietojasi tämän tietosuojakäytännön mukaisesti.
Ennen kuin lähetät tietoja tämän sivuston kautta, sinun on luettava tietosuojaseloste ja alla oleva suostumuslomake ja nimenomaisesti annettava meille lupa käyttää henkilötietojasi tietosuojakäytännön ja suostumuslomakkeen määrittämällä tavalla. Henkilötiedot ovat tietoja, joiden perusteella sinut on mahdollista tunnistaa. Niitä ovat esimerkiksi nimesi, syntymäaikasi, terveystietosi, sähköpostiosoitteesi tai postiosoitteesi ja puhelinnumerosi. 

Tietosuoja – miten käytämme henkilötietojasi

Sivuston kautta kerättyjä henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti ja käytetään ainoastaan niihin tarkoituksiin, jotka on mainitty tässä tietosuojaselosteessa ja suostumuslomakkeessa.

Voimme käyttää henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

 • Sivuston ja toimintamme hallinnointi, esimerkiksi tilastolliset analyysit
 • Palvelujen käytön mahdollistaminen sivustolla
 • Henkilökohtaisten muutosten tekeminen ja apu käydessäsi sivustolla, kommenttiesi huomioiminen ja kysymyksiisi vastaaminen
 • Yhteydenotto sinuun sähköpostitse
 • Kyselyiden, tutkimusten ja arvioiden toteuttaminen
 • Sivuston käyttäjien ja heidän tarpeidensa ja kiinnostustenkohteidensa selvittäminen, jotta voimme parantaa sivustoa
 • Olennaisten lakien, määräysten ja eettisten sääntöjen noudattaminen
 • Voimme käyttää tietoja myös muihin tarkoituksiin, joihin olet antanut suostumuksesi.

Tietosuoja – miten suojaamme henkilötietojasi

Jotta tiedot pysyvät suojassa ulkopuolisilta ja voimme varmistaa, että niitä käytetään oikein, käsittelemme tietoa manuaalisesti ja sähköisesti siten, että sivuston kautta kerätyt tiedot ovat turvallisesti tallessa.Työntekijät, joilla on pääsy henkilötietoihin, on koulutettu käsittelemään kyseisiä tietoja oikealla tavalla turvallisuusprotokollamme ja korkeiden tietosuojastandardien mukaisesti.Vaikka emme voi taata, että tietoja ei kadoteta, käytetä väärin, joudu ulkopuolisille, muuteta tai tuhota, teemme kaikki asianmukaiset toimenpiteet estääksemme tätä tapahtumasta.Osoitat ymmärtäneesi ja hyväksyväsi, että henkilötietosi luovutetaan seuraaville tahoille:
 • LEO Pharma A/S ja kaikki muut LEO-konsernin yritykset
 • Ulkopuoliset toimittajat, jotka hoitavat teknistä tukea (esim. hosting-palvelut)
 • Ulkopuoliset toimittajat, jotka auttavat LEO Pharma -konsernin yrityksiä eri tavoin tai lähettävät sinulle viestejä
 • Mahdolliset LEO Pharma -yrityksen ostajat tai edunsaajat, jotka käsittelevät henkilötietojasi tämän tietosuojaselosteen mukaisesti
 • Mahdolliset valtion viranomaiset, hallintoviranomaiset, oikeusviranomaiset tai valvontaviranomaiset yhteistyön mahdollistamiseksi oikeudellisissa menettelyissä ja selvityksissä tai mahdollisten lainsäädännön tai viranomaisten vaatimusten noudattamiseksi
Olet tietoinen, että nämä vastaanottajat voivat olla Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella, myös USA:ssa, jossa tietosuojaa koskeva lainsäädäntö voi olla erilainen kuin Euroopassa.

Tietosuoja – oikeutesi ja velvollisuutesi

Voit pyytää meiltä tai alihankkijoiltamme seuraavia asioita:

 • Ilmoittamaan sinulle, mitä henkilötietojasi käsitellään ja missä tarkoituksissa, minkä luokan vastaanottajat ovat saaneet tiedot ja mahdollinen tietojen lähde
 • Korjaamaan, poistamaan tai estämään tietoja, joita meillä tai alihankkijoillamme on sinusta, jos tiedot ovat vääriä tai harhaanjohtavia
 • Jos olet sallinut, että lähetämme sinulle tietoja esimerkiksi uutiskirjeessä, etkä enää halua kyseisiä posteja, voit yksinkertaisesti peruuttaa tilauksen lähettämällä sähköpostia osoitteeseen, joka on tämän tietosuojaselosteen lopussa.
Jos henkilötiedot, joita meillä tai alihankkijoillamme on sinusta, muuttuvat, pyydämme sinua ilmoittamaan muutoksesta mahdollisimman pian, jotta voimme päivittää rekisterimme.

Rekisterinpitäjä

Tämän sivuston rekisterinpitäjä on LEO Pharma A/S.

Kysymykset

Jos sinulla on kysymyksiä tietosuojakäytännöstämme tai siitä, miten käytämme henkilötietojasi tai haluat käyttää jotakin tietosuoja-asetuksen mukaista oikeuttasi, pyydämme sinua ottamaan yhteyttä LEO Pharma A/S:n henkilötiedoista vastaavaan:

Sähköposti: dataprivacy@leo-pharma.com

Puhelin: +45 4494 5888

Osoite: Industriparken 55, DK-2750 Ballerup, Tanska

LIITE 1: SUOSTUMUSLOMAKE

Ymmärrämme, että suojelet yksityisyyttäsi, ja teemme siksi kaikkemme, jotta voimme suojata henkilötietosi ja varmistaa, että ne ovat oikein ja että niitä käsitellään luottamuksellisesti.

Henkilötietojen kerääminen ja käsittely ctrl-palvelun käytön yhteydessä

Jos rekisteröidyt ctrl-palveluun ilmaiset siten ymmärtäväsi ja hyväksyväsi, että LEO Pharma A/S:llä ja LEO Pharma -konsernin mahdollisilla tytäryhtiöillä on oikeus kerätä, käsitellä ja käyttää henkilötietojasi kuten tässä suostumuslomakkeessa ja tietosuojaselosteessa on kuvattu.Tämä koskee mm. seuraavia henkilötietoja (niin kutsutut potilastukitiedot):
 • Yhteystietosi, mukaan lukien nimi ja sähköpostiosoite
 • Tiedot hoidostasi, mukaan lukien aloituspäivä
Ctrl-tietokanta sijaitsee palveluntarjoajan kautta keskitetysti LEO Phrma A/S:llä Tanskassa.Tulevaisuudessa voimme säilyttää tietoja jossakin toisessa LEO Pharma -konsernin yrityksessä tai muulla palveluntarjoajalla.Potilastukitietoja käsitellään seuraavia tarkoituksia varten:
 • Jotta sinulle on mahdollista tarjota potilastukipalveluita, jotka perustuvat henkilökohtaiseen profiiliin, joka muodostuu syötetyistä tiedoista, joita käsitellään algoritmilla, sekä jotta sinuun voidaan olla yhteydessä
 • Jotta hoitohenkilökunnalle, yhdistyksille ja muille sairaanhoidon tahoille voidaan antaa palautetta
 • Jotta ctrl-palvelun toiminnallisuutta, sisältöä ja uudistuksia voidaan parantaa
 • Jotta haittavaikutuksista voidaan ilmoittaa LEO Pharma -konsernin yrityksille sekä lääkeviranomaisille anonymisoiduilla tiedoilla

Voimme olla sinuun sähköpostitse yhteydessä tarjoamiamme potilaan tukipalveluita koskien. Voit myös silloin tällöin saada sähköpostitse, tekstiviestitse tai muulla sähköisellä tavalla tietoa LEO Pharman tuotteista ja palveluista. Annat suostumuksesi sille, että tällaisia viestejä saa lähettää sinulle ja olet tietoinen siitä, että me voimme saada tällaisten viestien lähettämiseen apua ulkopuolisilta palveluntarjoajilta ja että tekstiviestien ja tiedon lähettäminen voi maksaa perusmaksun verran.

Kysymykset ja kommentit

Voit käyttää kaikkia sivustolla olevia lomakkeita ja kommenttikenttiä. LEO Pharma moderoi kaikkia kommentteja ja kysymyksiä.  Lähettämällä kommentin tai lomakkeen annat LEO Pharmalle luvan ottaa sinuun yhteyttä kommentin sisältöä koskien.

Jos annat kirjallisen suostumuksesi (myös sähköpostitse), annat LEO Pharmalle myös luvan muuttaa, editoida, lyhentää, nostaa ja/tai julkaista kommenttisi uudelleen sinuun viitaten tai nimettömästi, jos pyydät niin. 

Potilastukitietojen siirtäminen

Ilmaiset ymmärtäneesi ja hyväksyväsi, että potilastukitietojasi voidaan antaa seuraaville tahoille:

 • LEO Pharma A/S ja kaikki muut LEO-konsernin yritykset
 • Ulkopuoliset toimittajat, jotka hoitavat ctrl-tietokannan teknistä tukea (esim. hosting-palvelut)
 • Ulkopuoliset toimittajat, jotka auttavat LEO Pharma -konsernin yrityksiä ctrl-palvelun ja sen alustan ylläpitämisessä ja kehittämisessä tai lähettävät sinulle viestejä
 • Mahdolliset LEO Pharma -yrityksen ostajat tai edunsaajat, jotka käsittelevät henkilötietojasi tämän suostumuslomakkeen mukaisesti
 • Mahdolliset valtion viranomaiset, hallintoviranomaiset, oikeusviranomaiset tai valvontaviranomaiset yhteistyön mahdollistamiseksi oikeudellisissa menettelyissä ja selvityksissä tai mahdollisten lainsäädännön tai viranomaisten vaatimusten noudattamiseksi

Olet tietoinen, että nämä vastaanottajat voivat olla Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella, myös USA:ssa, jossa tietosuojaa koskeva lainsäädäntö voi olla erilainen kuin Euroopassa.

Luettelo kaikista LEO Pharma -konserniin kuuluvista yrityksistä ja niiden yhteystiedoista löytyy osoitteesta www.leo-pharma.com.

Tietoa henkilötietojen korjaamisesta, poistamisesta ja estämisestä / suostumuksen peruuttamisesta

Potilastukitietojesi antaminen on täysin vapaaehtoista.
Jos et halua antaa meille potilastukitietojasi, emme välttämättä pysty tarjoamaan sinulle henkilökohtaisesti mukautettua potilastukipalvelua.
Voit milloin tahansa pyytää nähtäväksi tietoja, joita meillä on sinusta. Voit myös milloin tahansa vaatia, että potilastukitietosi korjataan, poistetaan tai estetään soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Voit myös milloin tahansa syytä antamatta peruuttaa suostumuksesi tietojen myöhempään käyttöön. Emme peri maksua siitä, että saat potilastukitietosi nähtäväksi tai että niitä korjataan, poistetaan tai estetään. Jos sinulla on kysymyksiä tietosuojakäytännöstämme tai siitä, miten käytämme henkilötietojasi tai haluat käyttää jotakin tietosuoja-asetuksen mukaista oikeuttasi, pyydämme sinua ottamaan yhteyttä LEO Pharma A/S:n henkilötiedoista vastaavaan:

Sähköposti: dataprivacy@leo-pharma.com
Puhelin:+45 4494 5888
Osoite: Industriparken 55, DK-2750 Ballerup, Tanska

 

Oletko varma? Napsauta tästä: