Αυτός ο ιστότοπος (ο «Ιστότοπος») δεν απευθύνεται σε άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών. Αυτός ο ιστότοπος ανήκει στην κυριότητα της LEO Pharma A/S, η οποία και τον διαχειρίζεται. Για τους σκοπούς αυτών των Όρων Χρήσης, οι όροι «εμείς» ή «μας» αναφέρονται στη LEO Pharma A/S. Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τη χρήση αυτού του Ιστοτόπου ή αυτών των όρων Χρήσης, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας κάνοντας χρήση των στοιχείων επικοινωνίας στο τέλος αυτών των Όρων Χρήσης.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Το περιεχόμενο προστατεύεται από όλους τους ισχύοντες εθνικούς ή διεθνείς νόμους, κανονισμούς και συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, των νόμων περί πνευματικής ιδιοκτησίας και εμπορικών σημάτων.
Το Περιεχόμενο δεν μπορεί να αντιγραφεί παρά μόνο για δική σας προσωπική και μη εμπορική χρήση, με παράλληλη διατήρηση όλων των ειδοποιήσεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας και κάθε άλλης ειδοποίησης σχετικά με την κυριότητά του. Εκτός εάν αναφέρεται ρητά κάτι διαφορετικό σε αυτόν τον Ιστότοπο, δεν επιτρέπεται να αντιγράψετε, προβάλετε, μεταφορτώσετε, τροποποιήσετε, αναπαράγετε ή επαναμεταβιβάσετε το σύνολο ή μέρος του Περιεχομένου σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη έγκριση της LEO Pharma.

Ειδοποίηση για Αλλαγές σε αυτόν τον Ιστότοπο

Βελτιώνουμε συνεχώς τις μεθόδους επικοινωνίας μας και προσθέτουμε νέες λειτουργίες και δυνατότητες σε αυτόν τον Ιστότοπο. Λόγω αυτών των διαρκών μεταβολών, των αλλαγών της νομοθεσίας και της μεταβαλλόμενης φύσης της τεχνολογίας, οι πρακτικές μας σε σχέση με τα δεδομένα θα μεταβάλλονται κατά καιρούς. Εάν και εφόσον οι πρακτικές μας σε σχέση με τα δεδομένα αλλάξουν, θα αναρτήσουμε τις συγκεκριμένες αλλαγές (όσο πιο σύντομα κάτι τέτοιο είναι πρακτικά εφικτό) σε αυτόν τον Ιστότοπο, προκειμένου να είστε ενήμεροι για τις αλλαγές. Σας παροτρύνουμε να ελέγχετε αυτή τη σελίδα σε τακτά διαστήματα.

Διάφορα

Αυτοί οι όροι χρήσης αφορούν σε εσάς προσωπικά και δεν μπορείτε να τους εκχωρήσετε, όπως δεν μπορείτε να εκχωρήσετε και οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας ή τις δυνατότητές σας που παρουσιάζονται σε αυτό το έγγραφο, σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεσή μας.

Γενικοί όροι

Εάν οποιαδήποτε διάταξη αυτών των όρων κριθεί από κάποιο αρμόδιο δικαστήριο ως παράνομη, άκυρη ή μη εφαρμόσιμη, η συγκεκριμένη μη εφαρμόσιμη διάταξη θα τροποποιηθεί για να καταστεί εφαρμόσιμη και έγκυρη στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό.
Η LEO Pharma μπορεί να καταργήσει αυτόν τον Ιστότοπο, για οποιονδήποτε λόγο ή και χωρίς να πρέπει να επικαλεστεί κάποιον λόγο, σε οποιαδήποτε στιγμή, με ή χωρίς προειδοποίηση και χωρίς οποιαδήποτε ευθύνη για τη LEO Pharma.

Διέπουσα νομοθεσία και δικαιοδοσία

Το δίκαιο Δανίας, ανεξάρτητα από τις αρχές που διέπουν τη σύγκρουση συμφερόντων και την επιλογή νομοθεσίας, εφαρμόζεται σε όλα τα θέματα που προκύπτουν από ή σε σχέση με τους συγκεκριμένους όρους χρήσης, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, της ερμηνείας, της κατασκευής, της εκτέλεσης και της συμμόρφωσης. Οποιαδήποτε διαφωνία προκύψει από ή σε σχέση με αυτούς τους όρους χρήσης και δεν μπορεί να επιλυθεί με φιλικό τρόπο, θα υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων.

Όροι Χρήσης του ιστοτόπου takectrl.net

Αυτοί οι Όροι Χρήσης έχουν εφαρμογή σε ολόκληρο το περιεχόμενο του Ιστοτόπου και σε οποιαδήποτε αλληλογραφία με εσάς ή/και με οποιονδήποτε τρίτο έχει πάρει οδηγίες από εμάς. Η χρήση του Ιστοτόπου υποδηλώνει ότι αποδέχεστε αυτούς τους όρους, ανεξάρτητα από το κατά πόσον θα επιλέξετε να εγγραφείτε ή όχι στον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των προσωπικών δεδομένων σας σύμφωνα με την  Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σε αυτόν τον Ιστότοπο, η οποία αποτελεί μέρος αυτών των Όρων Χρήσης. Εάν εγγραφείτε στην Υπηρεσία ctrl, παρέχετε ρητή συγκατάθεση για τη χρήση των Προσωπικών Δεδομένων σας, όπως αυτή ορίζεται στο έντυπο συγκατάθεσης που περιέχεται στο Παράρτημα Ι της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Εάν δεν αποδέχεστε αυτούς τους Όρους Χρήσης, μη χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο.


1. Εάν αποφασίσετε να εγγραφείτε στον ιστότοπό μας και δημιουργήσετε τον λογαριασμό σας, ο λογαριασμός αυτός θα παραμείνει ενεργός έως ότου εσείς διαγράψετε το προφίλ σας.

2. Το περιεχόμενο αυτού του Ιστοτόπου είναι δημοσίως διαθέσιμο για λόγους ενημέρωσης. Προσπαθούμε να τηρούμε συνεχώς ενημερωμένο το περιεχόμενό μας, αλλά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι το περιεχόμενο αυτό είναι πλήρες, χωρίς σφάλματα ή ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις προσδοκίες των χρηστών αυτού του Ιστοτόπου. Δεν μπορούμε επίσης να εγγυηθούμε ότι οι χρήστες αυτού του Ιστοτόπου θα επιτύχουν καλύτερη ποιότητα ζωής. Το Περιεχόμενο παρέχεται αποκλειστικά και μόνο για την ενημέρωσή σας. Το Περιεχόμενο δεν σας παρέχει οποιουδήποτε είδους συμβουλές ή συστάσεις και ποτέ δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο των συμβουλών που μπορεί να παράσχει ένας γιατρός ή κάποιος άλλος κατάλληλα καταρτισμένος επαγγελματίας υγείας.
 
3. Ο Ιστότοπος αυτός περιέχει συνδέσμους προς διαδικτυακούς τόπους τρίτων, τους οποίους δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Η παροχή αυτών των συνδέσμων δεν συνιστά έγκριση ή υποστήριξη οποιασδήποτε πληροφορίας, υπηρεσίας ή προϊόντος που προσφέρεται ή μπορεί να αποκτηθεί μέσω αυτών των ιστοτόπων. Εάν ακολουθήσετε κάποιον σύνδεσμο σε οποιονδήποτε από αυτούς τους ιστοτόπους, παρακαλείστε να γνωρίζετε ότι οι ιστότοποι αυτοί έχουν τη δική τους πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και ότι δεν αναλαμβάνουμε οποιαδήποτε ευθύνη για αυτές τις πολιτικές, καθώς δεν είμαστε υπεύθυνοι για τους συγκεκριμένους ιστοτόπους. Παρακαλούμε ελέγξτε τις πολιτικές αυτές πριν υποβάλετε οποιοδήποτε προσωπικό δεδομένο σας σε αυτούς τους ιστοτόπους.

4. Όταν σας αποστέλλουμε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι αυτή η διεύθυνση e-mail δεν παρακολουθείται, οπότε δεν θα μπορείτε να απαντήσετε σε αυτά τα e-mail.

5. Ο Ιστότοπος μπορεί να μην είναι διαθέσιμος σε κάποια χρονικά διαστήματα, λόγω συντήρησης ή βλάβης ή για άλλους λόγους που δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Δεν αναλαμβάνουμε οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε τέτοια βλάβη, καθυστέρηση ή διακοπή.
 
6. Θα λαμβάνουμε όλα τα εύλογα μέτρα για την προστασία αυτού του Ιστοτόπου έναντι ιών, σκουληκιών, Δούρειων ίππων ή άλλων απειλών για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Δεν μπορούμε, ωστόσο, να εγγυηθούμε ότι αυτός ο Ιστότοπος δεν περιέχει οποιοδήποτε τέτοιο επιβλαβές λογισμικό. Αποποιούμαστε οποιαδήποτε ευθύνη που σχετίζεται με απώλεια δεδομένων λόγω επιβλαβούς λογισμικού που μπορεί να λάβετε από αυτόν τον Ιστότοπο ή μέσω αρχείων που μεταφορτώθηκαν από αυτόν τον Ιστότοπο.

7. Η LEO Pharma A/S είναι ο κάτοχος ή ο αδειοδοτημένος διαχειριστής όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας για το σύνολο των κειμένων, των γραφικών παραστάσεων και του κώδικα ηλεκτρονικού υπολογιστή σε αυτόν τον Ιστότοπο, για τον συνολικό σχεδιασμό αυτού του Ιστοτόπου, καθώς και για την επιλογή, την οργάνωση και την παρουσίαση όλου του υλικού σε αυτόν τον Ιστότοπο. Μπορούμε σε οποιαδήποτε στιγμή να ανακαλέσουμε την άδεια χρήσης περιεχομένου σε αυτόν τον Ιστότοπο. Το περιεχόμενο δεν μπορεί να αντιγραφεί παρά μόνο για δική σας προσωπική και μη εμπορική χρήση, με παράλληλη διατήρηση όλων των ειδοποιήσεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας και κάθε άλλης ειδοποίησης σχετικά με την κυριότητά του. Εκτός εάν αναφέρεται ρητά κάτι διαφορετικό σε αυτόν τον Ιστότοπο, δεν επιτρέπεται να αντιγράψετε, προβάλετε, μεταφορτώσετε, τροποποιήσετε, αναπαράγετε ή επαναμεταβιβάσετε το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη έγκρισή μας.

8. Δεν θα έχουμε οποιαδήποτε ευθύνη στο πλαίσιο αυτών των Όρων Χρήσης για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκληθεί από εμάς ή από τις συνδεδεμένες με εμάς εταιρείες σε περιστάσεις κατά τις οποίες: (α) δεν υπάρχει παραβίαση οφειλόμενης νομικής υποχρέωσης παροχής φροντίδας από εμάς προς εσάς, (β) μία τέτοια απώλεια ή ζημία δεν αποτελεί ευλόγως προβλέψιμη απόρροια οποιασδήποτε τέτοιας παραβίασης και (γ) οποιαδήποτε αύξηση της απώλειας ή της ζημίας προκύπτει από κάποια παραβίαση αυτών των Όρων Χρήσης από μέρους σας. Η ευθύνη μας δεν μπορεί να περιλαμβάνει σε οποιαδήποτε περίσταση απώλειες που σχετίζονται με εσάς, όπως απώλεια δεδομένων, απώλεια κερδών ή διακοπή επαγγελματικής δραστηριότητας. Δεν υπάρχει οτιδήποτε σε αυτή τη Συμφωνία που μπορεί να περιορίσει ή να εξαλείψει την ευθύνη μας για την περίπτωση θανάτου ή τραυματισμού που θα απορρέει από αμέλειά μας ή αμέλεια των υπαλλήλων μας, των συνδεδεμένων με εμάς εταιρειών, των εργολάβων μας ή των εντολοδόχων μας.

9. Μπορούμε να τερματίσουμε τη διαθεσιμότητα αυτών των Όρων Χρήσης εάν: (α) έχετε παραβιάσει οποιαδήποτε ουσιώδη διάταξη αυτών των Όρων Χρήσης (ή έχετε ενεργήσει με τρόπο που δείχνει με σαφήνεια ότι δεν προτίθεστε ή δεν είστε σε θέση να συμμορφωθείτε με τις διατάξεις αυτών των Όρων Χρήσης), (β) είμαστε υποχρεωμένοι από τον νόμο να κάνουμε κάτι τέτοιο (γ) αλλάξουμε στρατηγική και δεν παρέχουμε πλέον υπηρεσίες υποστήριξης ασθενών στη χώρα στην οποία κατοικείτε ή από την οποία χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες υποστήριξης ασθενών, ή (δ) η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης ασθενών, κατά τη γνώμη μας, δεν είναι πλέον εμπορικά βιώσιμη.

10. Βελτιώνουμε συνεχώς τις μεθόδους επικοινωνίας μας και προσθέτουμε νέες λειτουργίες και δυνατότητες σε αυτόν τον Ιστότοπο. Λόγω αυτών των διαρκών μεταβολών, των αλλαγών της νομοθεσίας και της μεταβαλλόμενης φύσης της τεχνολογίας, οι πρακτικές μας σε σχέση με τα δεδομένα θα μεταβάλλονται κατά καιρούς. Εάν και εφόσον οι πρακτικές μας σε σχέση με τα δεδομένα αλλάξουν, θα αναρτήσουμε τις συγκεκριμένες αλλαγές (όσο πιο σύντομα κάτι τέτοιο είναι πρακτικά εφικτό) σε αυτόν τον Ιστότοπο, προκειμένου να είστε ενήμεροι για τις αλλαγές. Σας παροτρύνουμε να ελέγχετε αυτή τη σελίδα σε τακτά διαστήματα.

11. Αυτοί οι Όροι Χρήσης αφορούν σε εσάς προσωπικά και δεν μπορείτε να τους εκχωρήσετε, όπως δεν μπορείτε να εκχωρήσετε και οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας ή τις δυνατότητές σας στο πλαίσιο αυτών των Όρων Χρήσης, σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεσή μας.
 
12. Εάν οποιαδήποτε διάταξη αυτών των Όρων Χρήσης κριθεί από κάποιο αρμόδιο δικαστήριο ως παράνομη, άκυρη ή μη εφαρμόσιμη, η συγκεκριμένη μη εφαρμόσιμη διάταξη θα τροποποιηθεί για να καταστεί εφαρμόσιμη και έγκυρη στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό.

Επικοινωνήστε μαζί μας:
LEO Pharma A/S
Industriparken 55
DK-2750 Ballerup
Denmark
Tel.: +45 44 94 58 88
Fax: +45 72 26 33 21
info.dk@leo-pharma.com

Ημερομηνία δημιουργίας: 16η Ιουνίου 2017.

 

Είστε σίγουροι;