Εάν εμφανίσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, μιλήστε με τον γιατρό, τον φαρμακοποιό ή τον νοσηλευτή σας. Αναφέροντας τις ανεπιθύμητες ενέργειες, μπορείτε να συμβάλλετε στην παροχή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του Kyntheum®.

Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας εδώ.Είστε σίγουροι;