Αυτή η δήλωση περί προστασίας προσωπικών δεδομένων περιγράφει τις τρέχουσες πολιτικές και πρακτικές μας σε σχέση με τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς απευθείας ή/και μέσω του Ιστοτόπου. Για τους σκοπούς της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, οι όροι «εμείς» ή «μας» αναφέρονται στη LEO Pharma A/S.

Με την εγγραφή σας στην Υπηρεσία ctrl μέσω αυτού του Ιστοτόπου, μας παρέχετε τη ρητή συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και τη χρήση αυτών των πληροφοριών, όπως παρουσιάζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 αυτής της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Πριν υποβάλετε οποιαδήποτε πληροφορία μέσω αυτού του Ιστοτόπου, θα πρέπει να διαβάσετε αυτή την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και το Έντυπο Συγκατάθεσης πιο κάτω και να μας δώσετε τη ρητή συγκατάθεσή σας για τη χρήση των προσωπικών δεδομένων σας σύμφωνα με αυτή την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και το Έντυπο Συγκατάθεσης.

Ο όρος «Προσωπικά Δεδομένα» αναφέρεται σε πληροφορίες που μπορούν να αποκαλύψουν την ταυτότητά σας, όπως το όνομά σας, η ημερομηνία γέννησής σας, πληροφορίες σχετικά με την υγεία σας, η διεύθυνση του email σας ή η ταχυδρομική διεύθυνσή σας και ο αριθμός του τηλεφώνου σας.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Χρήση προσωπικών πληροφοριών που συλλέγονται σχετικά με εσάς

Τα Προσωπικά Δεδομένα που υποβάλλονται στον Ιστότοπό μας θα τηρούνται εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς που εξειδικεύονται σε αυτή την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και στο έντυπο συγκατάθεσης.

Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας: 
• Για τη διαχείριση του Ιστοτόπου και της επαγγελματικής δραστηριότητάς μας, συμπεριλαμβανομένης της στατιστικής ανάλυσης.
• Για την παροχή σε εσάς της δυνατότητας να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες στον Ιστότοπο.
• Για την εξατομίκευση της επίσκεψής σας στον Ιστότοπο, την παροχή βοήθειας σε εσάς όταν χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο και την αντιμετώπιση των σχολίων σας και την απάντηση στα σχόλια αυτά.
• Για την επικοινωνία με εσάς μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email).
• Για τη διεξαγωγή ερευνών γνώμης, μελετών και αξιολογήσεων.
• Για την κατανόηση των χρηστών του Ιστοτόπου και την καλύτερη κατανόηση των αναγκών και των ενδιαφερόντων των επισκεπτών και των χρηστών, προκειμένου να είναι εφικτή η βελτίωση του Ιστοτόπου.
• Για τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και κώδικες πρακτικής.
• Για όλους τους άλλους σκοπούς για τους οποίους έχετε δηλώσει τη συγκατάθεσή σας.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων – Πώς διασφαλίζονται οι προσωπικές πληροφορίες σας;

Για την αποφυγή της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, τη διαφύλαξη της ακρίβειας των δεδομένων και τη διασφάλιση της ορθής χρήσης των πληροφοριών, έχουμε εγκαταστήσει τις κατάλληλες φυσικές, ηλεκτρονικές και διαχειριστικές διαδικασίες για την ασφαλή φύλαξη και χρήση των πληροφοριών που συλλέγουμε ηλεκτρονικά.

Οι υπάλληλοι που έχουν πρόσβαση σε Προσωπικά Δεδομένα έχουν εκπαιδευθεί στον χειρισμό τέτοιων δεδομένων με ορθό τρόπο και σε εναρμόνιση με τα πρωτόκολλα ασφαλείας και τα αυστηρά πρότυπα εμπιστευτικότητας που εφαρμόζουμε ενώ η Εταιρεία εφαρμόζει όλα τα απαιτούμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων με βάση τις ειδικότερες επιταγές του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ 2016/679, GDPR. Κατανοείτε και δηλώνετε δια του παρόντος εγγράφου τη συγκατάθεσή σας ως προς το ότι στα Προσωπικά Δεδομένα σας θα αποκτούν πρόσβαση:

• Η LEO Pharma A/S και οποιαδήποτε άλλη εταιρεία του Ομίλου της LEO Pharma
• Τρίτοι που παρέχουν τεχνική υποστήριξη (π.χ. υπηρεσίες φιλοξενίας ιστοσελίδων)
• Τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών που βοηθούν τις εταιρείες του Ομίλου της LEO Pharma ή αποστέλλουν επικοινωνιακά μηνύματα σε εσάς
• Οποιοσδήποτε προτεινόμενος εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος, αποδέκτης ή αγοραστής μίας εταιρείας του Ομίλου της LEO Pharma που επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας σύμφωνα με αυτή την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων
• Οποιαδήποτε κυβερνητική, διαχειριστική, δικαστική ή ρυθμιστική αρχή, για λόγους συνεργασίας μας σε ανακρίσεις και διερευνήσεις από αυτές τις αρχές ή συμμόρφωσης με οποιαδήποτε νομική ή ρυθμιστική απαίτηση

Κατανοείτε ότι αυτοί οι αποδέκτες μπορεί να βρίσκονται σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ»), συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, οι οποίες ενδέχεται να μη διαθέτουν νομοθεσία ισοδύναμη με τη νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων που ισχύει στον ΕΟΧ.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων – Τα δικαιώματά σας και οι ευθύνες σας

Μπορείτε να ζητήσετε από εμάς ή από οποιονδήποτε τρίτο που λαμβάνει οδηγίες από εμάς: 
• Να σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα Προσωπικά Δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία σχετικά με εσάς, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων, καθώς και οποιαδήποτε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με την πηγή αυτών των δεδομένων
• Να διορθώνει, να διαγράφει ή να μπλοκάρει τα Προσωπικά Δεδομένα που εμείς ή οποιοσδήποτε τρίτος που λαμβάνει οδηγίες από εμάς τηρεί για εσάς, εάν αυτά αποδειχθεί ότι είναι ανακριβή ή παραπλανητικά
• Εάν έχετε ζητήσει να λαμβάνετε πληροφορίες από εμάς, π.χ. ενημερωτικά δελτία κ.λπ. και δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε τέτοιες πληροφορίες, μπορείτε εύκολα να επιλέξετε να μη λαμβάνετε πλέον πληροφορίες από εμάς, αποστέλλοντάς μας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση που παρατίθεται στο τέλος αυτής της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Εάν υπάρξουν αλλαγές στα Προσωπικά Δεδομένα που εμείς, ή οποιοσδήποτε τρίτος που λαμβάνει οδηγίες από εμάς, έχουμε σε σχέση με εσάς, παρακαλούμε ενημερώστε μας σχετικά, προκειμένου να μπορέσουμε να κρατήσουμε ενήμερα τα αρχεία μας.

Επιτηρητές Δεδομένων

Ο επιτηρητής δεδομένων που έχει την ευθύνη για αυτόν τον Ιστότοπο είναι η LEO Pharma A/S.

Ερωτήσεις

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σε σχέση με αυτή την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή με το πώς θα χρησιμοποιήσετε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, ή εάν θέλετε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας σε σχέση με την προστασία προσωπικών δεδομένων, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της LEO Pharma A/
S:

 

Email: dataprivacy@leo-pharma.com

Telephone: +45 4494 5888

Address: Industriparken 55, DK - 2750 Ballerup, Denmark

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Κατανοούμε ότι η προστασία των προσωπικών δεδομένων σας είναι σημαντική για εσάς και είμαστε δεσμευμένοι ως προς την τήρηση της ιδιωτικότητας, της ασφάλειας και της ακρίβειας των Προσωπικών Δεδομένων σας.

Συλλογή και Επεξεργασία Δεδομένων για τους Σκοπούς της Συμμετοχής στην Υπηρεσία ctrl

Εάν εγγραφείτε στην Υπηρεσία ctrl, κατανοείτε και παρέχετε δια του παρόντος ρητά τη συγκατάθεσή σας ότι η LEO Pharma A/S και οποιαδήποτε συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία εντός του Ομίλου Εταιρειών της LEO Pharma μπορεί να συλλέγει, να επεξεργάζεται ή να χρησιμοποιεί τα Προσωπικά Δεδομένα σας, όπως ορίζεται σε αυτό το έντυπο συγκατάθεσης και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Τα δεδομένα αυτά θα περιλαμβάνουν, αλλά όχι περιοριστικά, τα ακόλουθα Προσωπικά Δεδομένα (τα «Δεδομένα Υποστήριξης Ασθενών»):

• Τα στοιχεία επικοινωνίας σας, συμπεριλαμβανομένων του ονόματος και της διεύθυνσης του email σας
• Τα δεδομένα της θεραπείας σας και την ημερομηνία που την αρχίσατε 

Η Βάση Δεδομένων του ctrl θα φιλοξενείται κεντρικά από τη LEO Pharma A/S, μέσω ενός παρόχου υπηρεσιών στη Δανία. Στο μέλλον μπορεί να αποφασίσουμε να φιλοξενούμε τα δεδομένα σε κάποια εταιρεία του Ομίλου Εταιρειών της LEO Pharma ή σε κάποιον άλλον πάροχο υπηρεσιών. Τα Δεδομένα Υποστήριξης Ασθενών θα υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους ακόλουθους σκοπούς:

• Για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης ασθενών σύμφωνα με εξατομικευμένα προφίλ, τα οποία βασίζονται σε δεδομένα που έχουν εισαχθεί μεμονωμένα και υποβληθεί σε επεξεργασία από έναν αλγόριθμο, καθώς και για την επικοινωνία με εσάς
• Για την παροχή σχολίων προς επαγγελματίες υγείας, ενώσεις και άλλους φορείς του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης
• Για τη βελτίωση της Υπηρεσίας ctrl ως προς τη λειτουργικότητα, το περιεχόμενο και την καινοτομία
• Για την αναφορά ανεπιθύμητων συμβάντων στον Όμιλο Εταιρειών της LEO Pharma και τις ρυθμιστικές αρχές με τη χρήση αποταυτοποιημένων δεδομένων

Μπορεί να επικοινωνούμε μαζί σας, αποστέλλοντάς σας μέσω email υλικό σχετικά με τις υπηρεσίες υποστήριξης ασθενών μόνο εφόσον μας έχετε παράσχει την ρητή, ειδική, ελεύθερη και πλήρη εν επιγνώσει συγκατάθεσή σας αποκλειστικά και μόνο για τον ως άνω σκοπό επεξεργασίας. Μπορεί επίσης να σας αποστέλλουμε κατά καιρούς ενημερώσεις για προϊόντα και υπηρεσίες της LEO Pharma, μέσω email, SMS ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων μόνο εφόσον μας έχετε παράσχει την ρητή, ειδική, ελεύθερη και πλήρη εν επιγνώσει συγκατάθεσή σας αποκλειστικά και μόνο για τον ως άνω σκοπό επεξεργασίας. Προς εκπλήρωση των ως άνω σκοπών επεξεργασίας ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε κάποιο πάροχο υπηρεσιών που θα μας βοηθήσει στην αποστολή αυτών των υλικών και στο πλαίσιο αυτό ενδέχεται να ισχύουν οι συνήθεις χρεώσεις αποστολής κειμένου και δεδομένων.

Σχόλια και Ερωτήσεις

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε φόρμα ή σύστημα σχολιασμού που παρέχεται σε αυτόν τον Ιστότοπο. Όλα τα σχόλια ή οι ερωτήσεις θα συντονίζονται από τη LEO Pharma. Σχολιάζοντας ή υποβάλλοντας μία φόρμα, παρέχετε στη LEO Pharma την άδεια να επικοινωνεί μαζί σας σχετικά με το περιεχόμενο του σχολίου. Εάν δώσετε τη συγκατάθεσή σας εγγράφως (ισχύει και μέσω email), παρέχετε επίσης στη LEO Pharma την άδειά σας για την τροποποίηση, επεξεργασία, περικοπή, επισήμανση ή/και επαναδημοσίευση του περιεχομένου σας με αναφορά σε εσάς ή, εάν το ζητήσετε, δημοσίευση χωρίς αναφορά σε εσάς, σε ανώνυμη μορφή.

Μεταφορά Υποστηρικτικών Δεδομένων Ασθενούς

Κατανοείτε και δηλώνετε δια του παρόντος ρητά τη συγκατάθεσή σας ως προς το ότι στα Δεδομένα Υποστήριξης Ασθενών μπορεί να αποκτούν πρόσβαση: 
• Η LEO Pharma A/S και οποιαδήποτε άλλη εταιρεία του Ομίλου της LEO Pharma
• Τρίτοι που παρέχουν τεχνική υποστήριξη (π.χ. υπηρεσίες φιλοξενίας ιστοσελίδων) σε σχέση με τη Βάση Δεδομένων του ctrl
• Τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών που βοηθούν τις εταιρείες του Ομίλου της LEO Pharma σε σχέση με τη συντήρηση και την ανάπτυξη της υπηρεσίας και της πλατφόρμας ctrl ή με την αποστολή επικοινωνιακών μηνυμάτων σε εσάς 

• Οποιοσδήποτε προτεινόμενος εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος, αποδέκτης ή αγοραστής μίας εταιρείας του Ομίλου της LEO Pharma που επεξεργάζεται τα Δεδομένα Υποστήριξης Ασθενών σύμφωνα με αυτή τη φόρμα συγκατάθεσης
• Οποιαδήποτε κυβερνητική, διαχειριστική, δικαστική ή ρυθμιστική αρχή, για λόγους συνεργασίας μας σε ανακρίσεις και διερευνήσεις από αυτές τις αρχές ή συμμόρφωσης με οποιαδήποτε νομική ή ρυθμιστική απαίτηση

Κατανοείτε ότι αυτοί οι αποδέκτες μπορεί να βρίσκονται σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ»), συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, οι οποίες ενδέχεται να μη διαθέτουν νομοθεσία ισοδύναμη με τη νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων που ισχύει στον ΕΟΧ.

Μία γενική θεώρηση όλων των Εταιρειών του Ομίλου της LEO Pharma, καθώς και όλων των εταιρικών διευθύνσεων, είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο www.leo-pharma.com. Θα ήταν καλό να ελέγχετε αυτόν τον ιστότοπο σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Ενημέρωση, Διόρθωση, Διαγραφή ή Φραγή Προσωπικών Δεδομένων / Απόσυρση της Συγκατάθεσης

Τα Δεδομένα Υποστήριξης Ασθενούς παρέχονται από εσάς σε εθελοντική βάση. Η μη παροχή Δεδομένων Υποστήριξης Ασθενούς μπορεί να σημαίνει ότι δεν θα είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε εξατομικευμένες Υπηρεσίες Υποστήριξης Ασθενούς.

Έχετε το δικαίωμα, σε οποιαδήποτε στιγμή, να ζητήσετε πρόσβαση στις πληροφορίες που έχουμε σε σχέση με εσάς. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε, σε οποιαδήποτε στιγμή, τη διόρθωση, τη διαγραφή ή τη φραγή των Δεδομένων Υποστήριξης Ασθενούς που σας αφορούν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Τέλος, μπορείτε σε οποιαδήποτε στιγμή να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας με μελλοντική ισχύ, χωρίς να είναι απαραίτητο να δηλώσετε οποιονδήποτε λόγο. Δεν θα χρεώνουμε κόστη ή αμοιβές για την παροχή πρόσβασης στα Δεδομένα Υποστήριξης Ασθενών ή για οποιαδήποτε διόρθωση, διαγραφή ή φραγή των Δεδομένων Υποστήριξης Ασθενούς.

Υπεύθυνος επεξεργασίας: LEO Pharm
a A/S.

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ή επιθυμείτε να καταθέσετε κάποιο αίτημα επικοινωνίας ή επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα ως άνω ρητά οριζόμενα δικαιώματά σας αναφορικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία μας, η οποία αποτελεί τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας:

Email: dataprivacy@leo-pharma.com
Telephone: +45 4494 5888
Address: Industriparken 55, DK - 2750 Ballerup, Denmark


Είστε σίγουροι;