Dette website ("websitet") er ikke tiltænkt personer under 18 år. Dette website ejes og bestyres af LEO Pharma A/S. I disse brugsbetingelser henviser "vi", "os" og "vores" til LEO Pharma A/S. Hvis du har spørgsmål om anvendelsen af websitet eller om disse brugsbetingelser, er du velkommen til at kontakte os, jf. kontaktoplysningerne nedenfor.

Immaterielle rettigheder

Websitets indhold er beskyttet af alle gældende nationale og internationale love, regler og bestemmelser, herunder, men ikke begrænset til, copyright- og varemærkebestemmelser.

Indholdet må kun gengives i forbindelse med din personlige og ikke-kommercielle anvendelse, idet alle copyright- og andre immaterialrettigheder til enhver tid vil være gældende. Medmindre andet er udtrykkendringer på websitet

Meddelelse om ændringer på websitet

Vi arbejder hele tiden på at forbedre vores kommunikationsmetoder og optimere websitet med nye funktionaliteter og funktioner. Som følge af disse løbende ændringer, de teknologiske fremskridt og ændringer i lovgivningen vil vores datahåndtering også ændre sig med tiden. Hvis vores datahåndtering ændrer sig, vil vi (så hurtigt som praktisk muligt) oplyse ændringerne på websitet for at underrette brugerne om det. Vi anbefaler, at du tjekker websitet for ændringer regelmæssigt.

Diverse

Disse brugsbetingelser gælder dig personligt, og du må ikke overdrage brugsbetingelserne eller videregive en eller flere af dine brugsrettigheder til en tredjepart uden vores forudgående skriftlige samtykke.

Almindelige betingelser

Hvis en kompetent domstol vurderer, at en eller flere bestemmelser i disse brugsbetingelser er ulovlige, ugyldige eller ikke kan håndhæves, vil den eller de pågældende bestemmelser blive ændret, så de bliver gyldige og kan håndhæves i videst mulige omfang.

LEO Pharma kan når som helst afvikle dette website, uanset grund, med eller uden varsel og uden at LEO Pharma ifalder erstatningsansvar.

Gældende lovgivning og værneting

Uanset bestemmelserne i international privatret er det lovgivningen i Danmark, der regulerer eventuelle tvister i forbindelse med disse brugsbetingelser, herunder, men ikke begrænset til, fortolkning, udlægning, overholdelse og håndhævelse. Eventuelle tvister i forbindelse med disse brugsbetingelser, der ikke kan løses i mindelighed, skal alene afgøres af de danske domstole.

Brugsbetingelser for takectrl.net

Disse brugsbetingelser gælder alt indhold på dette website samt al korrespondance med dig og/eller en eller flere af vores tredjeparter. Når du bruger dette website, accepterer du vores brugsbetingelser, uanset om du vælger at tilmelde dig eller ej, ligesom du accepterer, at vi anvender dine persondata i overensstemmelse med websitets databeskyttelsespolitik [insert link], der udgør en del af brugsbetingelserne. Hvis du tilmelder dig vores ctrl-tjenester, giver du dit udtrykkelige samtykke til, at vi anvender dine persondata som beskrevet i samtykkeerklæringen i bilag I til vores databeskyttelsespolitik. Hvis du ikke kan acceptere brugsbetingelserne, skal du lade være med at bruge websitet.

 1. Hvis du beslutter at tilmelde dig ctrl og opretter en konto, vil din konto blive ved med at være aktiv, medmindre du sletter din profil manuelt.
 2. Indholdet på websitet er offentligt tilgængeligt for at tjene som oplysningskilde. Vi bestræber os på at holde indholdet opdateret, men vi kan ikke garantere, at det er fuldstændigt, fejlfrit eller i øvrigt opfylder alle brugernes forventninger. Vi kan heller ikke garantere, at brugerne opnår en bedre livskvalitet. Indholdet er udelukkende tænkt som en kilde til oplysninger. Indholdet er ikke tænkt som anbefalinger af nogen art og må ikke erstatte råd og vejledning fra lægen eller andre kvalificerede sundhedspersoner.
 3. Websitet indeholder links til tredjeparters websites, som vi ikke har nogen kontrol over; dette er ikke ensbetydende med, at vi bakker op om eller støtter de oplysninger, produkter eller tjenester, der tilbydes via disse sites. Hvis du følger et link til et eller flere af disse sites, skal du være opmærksom på, at de kan have deres egen databeskyttelsespolitik, og at vi ikke påtager os ansvaret for databeskyttelsespolitikken eller indholdet i øvrigt på disse sites. Tjek databeskyttelsespolitikken, før du oplyser dine persondata på disse sites.
 4. Når vi sender dig e-mails, anerkender og accepterer du, at mailadressen ikke tjekkes af os, hvorfor du ikke kan svare på vores e-mails.
 5. Websitet kan indimellem være utilgængeligt på grund af vedligeholdelse, funktionsfejl eller af grunde, der ligger uden for vores kontrol; vi ifalder ikke erstatningsansvar i forbindelse med sådanne afbrydelser.
 6. Vi vil tage alle rimelige forholdsregler for at beskytte dette website mod computervirusser, orme, trojanske heste og andre trusler. Vi kan dog ikke garantere, at websitet er fri for den type skadelige programmer; vi ifalder ikke erstatningsansvar for eventuelle tab som følge af skadelige programmer, der overføres via websitet, eller filer, der downloades fra websitet.
 7. LEO Pharma A/S ejer eller er licensindehaver af alle immaterielle rettigheder (herunder copyright-rettigheder) til al tekst, grafik, computerkodning og design på websitet, herunder udvælgelse, tilrettelæggelse og præsentation af alle materialer på websitet. Vi kan til enhver tid tilbagekalde tilladelsen til at anvende indholdet på websitet. Indholdet må kun gengives i forbindelse med din personlige og ikke-kommercielle anvendelse, idet alle copyright-rettigheder og andre immaterielle rettigheder til enhver tid vil være gældende. Medmindre andet er udtrykkeligt angivet på websitet, må du ikke gengive, vise, downloade, ændre, reproducere eller videregive indholdet noget steds, hverken helt eller delvist og uanset måde, uden vores udtrykkelige, forudgående samtykke.
 8. I henhold til disse brugsbetingelser ifalder vi ikke erstatningsansvar for eventuelle tab eller skader forårsaget af os eller vores datterselskaber: a) hvis vi ikke har misligholdt vores juridiske forpligtelser over for dig; b) hvis sådanne tab eller skader ikke med rimelighed har kunnet forudses; og c) hvis omfanget af eventuelle tab eller skader øges som følge af din misligholdelse af disse brugsbetingelser. Vores erstatningsansvar omfatter under ingen omstændigheder tab, som du måtte opleve, f.eks. tabte data, tabt fortjeneste eller afbrydelse af dine forretninger. Intet i disse brugsbetingelser begrænser eller udelukker vores erstatningsansvar i forbindelse med død eller personskade, der skyldes uagtsomhed fra vores side eller fra vores medarbejderes, datterselskabers, kontrahenters eller repræsentanters side.
 9. Vi kan ophæve disse brugsbetingelser: a) hvis du har misligholdt en eller flere af de væsentlige bestemmelser heri (eller handlet på en måde, der tydeligt viser, at du ikke ønsker eller ikke er i stand til at opfylde dem); b) hvis vi bliver pålagt at gøre det i henhold til loven; c) hvis vi beslutter ikke længere at yde patientstøttetjenester i det land, som du bor i eller tilgår tjenesterne fra; eller d) hvis vi vurderer, at det ikke længere er rentabelt at yde patientstøttetjenesterne.
 10. Vi arbejder hele tiden på at forbedre vores kommunikationsmetoder og optimere websitet med nye funktionaliteter og funktioner. Som følge af disse løbende ændringer, de teknologiske fremskridt og ændringer i lovgivningen vil vores datahåndtering også ændre sig med tiden. Hvis vores datahåndtering ændrer sig, vil vi (så hurtigt som praktisk muligt) oplyse ændringerne på websitet for at underrette brugerne om det. Vi anbefaler, at du tjekker websitet for ændringer regelmæssigt.
 11. Disse brugsbetingelser gælder dig personligt, og du må ikke overdrage brugsbetingelserne eller videregive en eller flere af dine brugsrettigheder til en tredjepart uden vores forudgående skriftlige samtykke.
 12. Hvis en kompetent domstol vurderer, at en eller flere bestemmelser i disse brugsbetingelser er ulovlige, ugyldige eller ikke kan håndhæves, vil den eller de pågældende bestemmelser blive ændret, så de bliver gyldige og kan håndhæves i videst mulige omfang.

Kontaktoplysninger:
LEO Pharma A/S
Industriparken 55
DK-2750 Ballerup
Danmark

Tlf.: +45 44 94 58 88
Fax: +45 72 26 33 21
info.dk@leo-pharma.com

Udfærdiget: 16. juni 2017.

 

Er du sikker? Så klik her: