Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af Kyntheum®.

Du kan også indberette bivirkninger direkte til LEO Pharma her.

 

Er du sikker? Så klik her: