Dette afsnit om databeskyttelse beskriver vores gældende politik og praksis, hvad angår de personoplysninger om dig, som vi indsamler direkte og/eller via websitet. I denne databeskyttelsespolitik henviser "vi", "os" og "vores" til LEO Pharma A/S.

Når du tilmelder dig vores ctrl-tjeneste via dette website, giver du dit udtrykkelige samtykke til, at vi indsamler og bruger dine oplysninger i henhold til vilkårene i bilag 1 til denne databeskyttelsespolitik.

Før du indsender oplysninger via dette website, skal du læse og acceptere vores databeskyttelsespolitik og samtykkeerklæringen nedenfor. Derved giver du dit udtrykkelige samtykke til, at vi anvender dine persondata i henhold til vilkårene i vores databeskyttelsespolitik og samtykkeerklæringen.

Med "persondata" menes personligt identificerbare oplysninger om dig som f.eks. navn, fødselsdato, helbredsoplysninger, mail- eller postadresse og telefonnummer.

Databeskyttelse – anvendelse af indsamlede persondata om dig

Persondata, der indsendes til vores website, vil blive behandlet fortroligt og vil kun blive anvendt som beskrevet i vores databeskyttelsespolitik og i samtykkeerklæringen.

Vi kan bruge dine persondata: 

 • Til at administrere websitet og vores forretning, herunder til statistiske analyser
 • Til at sætte dig i stand til at benytte de tjenester, der er tilgængelige på websitet 
 • Til at individualisere dine besøg på websitet, hjælpe dig under dine besøg, håndtere dine kommentarer og svare på dine spørgsmål 
 • Til at kontakte dig via e-mail
 • Til at gennemføre spørgeundersøgelser, analyser og vurderinger 
 • Til at forbedre sitet ved at få overblik over, hvem der bruger det, hvordan det anvendes, samt hvilke behov og interesser de besøgende har
 • Til at opfylde gældende love og bestemmelser, herunder regler for god praksis 
 • Til alle andre formål, som du har givet dit samtykke til

Databeskyttelse – hvordan beskyttes dine persondata?

For at forhindre uautoriseret adgang, beskytte de data, som vi indsamler online, og sikre, at de er nøjagtige og anvendes korrekt, har vi udarbejdet specifikke fysiske, elektroniske og administrative procedurer.

De medarbejdere, der har adgang til persondata, er uddannet i at håndtere den type data korrekt og i henhold til vores sikkerhedsprotokoller og strenge fortrolighedsstandarder. Vi har truffet specifikke foranstaltninger for at undgå tab, misbrug, uautoriseret videregivelse, ændring eller destruktion af data, men vi kan ikke stille nogen garanti for, at det ikke sker alligevel. Du forstår og giver hermed dit samtykke til, at dine persondata kan blive gjort tilgængelige for:

 • LEO Pharma A/S og andre virksomheder i LEO Pharma-koncernen
 • Tredjeparter, der yder teknisk support (f.eks. hosting-tjenester) 
 • Eksterne serviceleverandører, der hjælper virksomheder i LEO Pharma-koncernen med at kommunikere med dig 
 • Eventuelle rettighedserhververe eller købere af en virksomhed i LEO Pharma-koncernen, der behandler dine persondata i overensstemmelse med vores databeskyttelsespolitik 
 • Statslige, administrative, juridiske eller regulatoriske myndigheder med henblik på samarbejde med disse ved sagsanlæg, henvendelser eller undersøgelser eller med henblik på opfyldelse af lovgivningsmæssige eller regulatoriske krav.

Du forstår, at disse virksomheder og myndigheder kan være lokaliseret i lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), herunder USA, der ikke nødvendigvis har det samme databeskyttelsesniveau som landene i EØS.

Databeskyttelse – dine rettigheder og forpligtelser

Du kan anmode os eller vores tredjeparter om følgende: 

 • Underrette dig om, hvilke af dine persondata vi behandler, om formålet med databehandlingen, om hvilken type aktører dine data videregives til, samt om, hvor vi har dine data fra  
 • Rette, slette eller blokere personoplysninger om dig, som vi eller vores tredjeparter har, hvis du mener, de er unøjagtige eller vildledende 
 • Hvis du har sagt ja tak til at modtage information fra os i form af nyhedsbreve osv., og hvis du ikke længere ønsker at modtage information, kan du let framelde nyhedsbreve osv. ved at sende en e-mail til den adresse, der er angivet sidst i denne databeskyttelsespolitik.

Hvis de persondata, som vi eller vores tredjeparter har om dig, ændrer sig, bedes du underrette os så hurtigt som muligt, så vi kan opdatere vores registre.

Dataansvarlig enhed

Den dataansvarlige for dette website er LEO Pharma A/S.

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til vores databeskyttelsespolitik eller til, hvordan vi anvender dine persondata, eller hvis du ønsker at udøve en eller flere af dine databeskyttelsesrettigheder, skal du kontakte den dataansvarlige medarbejder hos LEO Pharma A/S:

E-mail: dataprivacy@leo-pharma.com

Telefon: +45 4494 5888

Adresse: Industriparken 55, DK - 2750 Ballerup, Denmark

BILAG  1: SAMTYKKEERKLÆRING

Vi forstår godt, at det er vigtigt for dig at beskytte dit privatliv, og vi gør, hvad vi kan for at sikre fortroligheden, sikkerheden og nøjagtigheden af dine persondata.

Indsamling og behandling af data i forbindelse med anvendelse af tjenesterne på ctrl-websitet

Hvis du tilmelder dig tjenesterne på ctrl-websitet, forstår du og samtykker udtrykkeligt til, at LEO Pharma A/S og virksomheder i LEO Pharma-koncernen kan indsamle, behandle eller anvende dine persondata som beskrevet i denne samtykkeerklæring og i vores databeskyttelsespolitik. Disse data omfatter, men er ikke begrænset til, følgende persondata ("patientstøttedataene"):

 • Dine kontaktoplysninger, herunder navn og mailadresse
 • Dine behandlingsdata, herunder behandlingens startdato 

ctrl-databasen vil blive hostet centralt af LEO Pharma A/S hos en serviceleverandør i Danmark. På et tidspunkt kan vi beslutte at hoste dataene hos en virksomhed i LEO Pharma-koncernen eller hos en anden serviceleverandør. Patientstøttedataene vil blive behandlet med henblik på følgende:

 • For at yde patientstøttetjenester i overensstemmelse med de individuelle profiler baseret på individuelt indtastede data, der behandles af en algoritme, og for at kontakte dig 

 • For at give feedback til sundhedspersoner, foreninger og andre parter i sundhedsvæsnet 

 • For at forbedre ctrl-sitet, hvad angår funktionalitet, indhold og innovation 

 • For at indberette bivirkninger til virksomhederne i LEO Pharma-koncernen og sundhedsmyndighederne ved brug af anonymiserede data

Vi kan sende dig meddelelser om patientstøttetjenester pr. e-mail. Vi kan også lejlighedsvis sende dig meddelelser om LEO Pharma-produkter og -tjenester pr. e-mail, sms eller ad anden elektronisk vej. Du giver dit samtykke til at modtage sådanne meddelelser og forstår, at vi kan få en serviceleverandør til at hjælpe os med fremsendelsen, og at der i den forbindelse kan blive pålagt et standard-datagebyr.

Kommentarer og spørgsmål

Du kan bruge en af de formularer eller kommentarsystemer, som du finder på websitet. Alle kommentarer og spørgsmål vil blive modereret af LEO Pharma. Når du indsender en kommentar eller en formular, indvilger du i, at LEO Pharma kan kontakte dig med hensyn til indholdet. Hvis du indvilger skriftligt (herunder pr. e-mail), giver du også tilladelse til, at LEO Pharma modificerer, redigerer, beskærer, fremhæver og/eller genudgiver dit indhold med henvisning til dig, eller anonymt uden henvisning til dig, hvis du har anmodet herom.

Videregivelse af patientstøttedata

Du forstår og giver hermed dit samtykke til, at dine patientstøttedata kan blive gjort tilgængelige for: 

 • LEO Pharma A/S og andre virksomheder i LEO Pharma-koncernen
 • Tredjeparter, der yder teknisk support (f.eks. hosting-tjenester), hvad angår ctrl-databasen 
 • Eksterne serviceleverandører, der hjælper virksomheder i LEO Pharma-koncernen med at vedligeholde og udvikle ctrl-sitet og -platformen eller kommunikere med dig 
 • Eventuelle rettighedserhververe eller købere af en virksomhed i LEO Pharma-koncernen, der behandler patientstøttedata i overensstemmelse med denne samtykkeerklæring 
 • Statslige, administrative, juridiske eller regulatoriske myndigheder med henblik på samarbejde med disse ved sagsanlæg, henvendelser eller undersøgelser eller med henblik på opfyldelse af lovgivningsmæssige eller regulatoriske krav.

Du forstår, at disse virksomheder og myndigheder kan være lokaliseret i lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), herunder USA, der ikke nødvendigvis har det samme databeskyttelsesniveau som landene i EØS.

Du kan finde en liste over alle virksomhederne i LEO Pharma-koncernen og deres adresser på  www.leo-pharma.com  – tjek dette site regelmæssigt.

Oplysning om og korrigering, sletning eller blokering af persondata/tilbagetrækning af samtykke

Patientstøttedataene oplyses frivilligt af dig. Hvis du ikke oplyser dine patientstøttedata, kan det betyde, at vi ikke kan give dig individualiserede patientstøttetjenester.

Du har ret til når som helst at få adgang til de oplysninger, som vi har om dig. Du har også ret til når som helst at få korrigeret, slettet eller blokeret dine patientstøttedata i henhold til den gældende lovgivning om databeskyttelse. Endelig kan du når som helst – og uden at skulle angive en grund – trække dit samtykke tilbage med øjeblikkelig virkning. Du skal ikke betale gebyr for at få adgang til eller få korrigeret, slettet eller blokeret dine patientstøttedata.

Hvis du har spørgsmål til vores databeskyttelsespolitik eller til, hvordan vi anvender dine patientstøttedata, eller hvis du ønsker at udøve en eller flere af dine databeskyttelsesrettigheder, skal du kontakte den dataansvarlige medarbejder hos LEO Pharma A/S:

E-mail: dataprivacy@leo-pharma.com
Telefon: +45 4494 5888
Adresse: Industriparken 55, DK - 2750 Ballerup, Denmark

 

Er du sikker? Så klik her: